Leksion i hapur mbi pronësinë intelektuale

Znj. Galinija Gjoni, Eksperte e pronesisë intelektuale, ishte e ftuar për të ligjëruar në lëndën Menaxhimi i Markës, me studentët e Masterit në Shkenca Komunikimi: Profilet Marrëdhënet Publike dhe Gazetari. Ajo ligjeroi mbi pronësinë intelektuale dhe të drejtën e autorit.

Ajo, shpjegoi rëndësinë që ka regjistrimi i markës, idesë dhe krijimtariës për mbarëvajtjen e mëtejshme të biznesit dhe shmnagien e mundësisë për imitim. Më tej znj. Gjoni shpjegoi procedurat për regjistrim, duke sjellë disa shembuj konkret.

Znj Gjoni theksoi se fusha e pronësinsië inteletktuale ëshë shumë e vonë në vendin tonë dhe akoma nuk është bërë kulturë.

Në fund studentët patën mundësinë të diskutonin në lidhje më të drejtën e autorit duke hyrë më në detaje.