Lektorë të komunikimit marrin pjesë në konferencën mbi median

Anëtarë të stafit akademik të Departamentit të Shkencave të Komunikimit në Universitetin Hëna e Plotë Bedër prezantuan punimet e tyre në Konferencën shkencore “Mediologjia si pjesë e edukimit qytetar të rinisë shkollore dhe vendi i saj në kurrikulat e arësimit të mesëm”. 
 
Z.Ramadan Çipuri, referoi temën “Përfshirja dhe ndikimi i audiencave në produket televizive” ku vlerësoi si të rëndësishme përfshirjen dhe ndikimin që audiencat kanë mbi produktet televizive. Në konferencë prezantuan punimet e tyre edhe Z.Alban Tartari me temë “Televizioni përmes internetit”, si dhe Z.Emirjon Senja punimin me temë “Zyrat e shtypit shpjeguar një publiku nxënësish”.
 
Konferenca u organizua nga Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Fakulteti i Histori-­Filologjisë në Universitetin e Tiranës.