Motivimi si shtrojë për suksesin...

Në kuadër të “akademisë se medias dhe komunikimit”, trajnimi i rradhës kishte bënte me motivimin në mjediset e puëns, si një kush i rëndësishëm ky për suksesin e gjithkujt. 
 
Leksioni i hapur mbajt nga Doc.Dr.Ramadan Çipuri, i cili u përqenduar fillimisht në rëndësinë që ka motivimi për të qenë sa më i sukesshëm në çdo hap të jetës. Duke e nisur me pasojat negative që mund të ndodhin me aplikimin e teknikave të motivimit në momentet e vendimmarrjes, Dr.Çipuri më pas u përqendrua në disa mënyra që ndihmojnë individin në jetën e përditshme.