Prof.Ombashi referon në konferencën në Turqi

Prof.as.dr Rahim Ombashi mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare për Cilësinë në Edukimin Universitar, zhvilluar në datat 12-14 dhjetor 2013 nga Universiteti i Sakarjas në Turqi. Z.Ombashi prezantoi kumtesën me temë: “Human education remains primary”, e cila u botua më pas edhe në revistën e konferencës.