Trajnim për “diksionin dhe interpretimin”

Studentët e Shkencave të komunikimit zhvilluan kursin e diksionit dhe interpretimit, një modul prej 20 seancash. Arti i të folurit dhe interpretimit është një avantazh për specialistë të çdo fushe, e veçanërisht për ata të gazetarisë dhe komunikimit.
 
Aktori Bledar Naska përgjatë këtyre seancave shpjegoi metodat më të rëndësishme të diksionit dhe aktrimit. Studentët, me anë të praktikave të vazhdueshme në këtë trajnim, arritën të përmirësonin këto metoda, duke pasur një avantazh më tepër në ushtrimin e profesionit.