Zhvillohet debati me temë: "A funksionon shoqëria civile?"

Klubi i Debatit zhvilloi takimin midis studentëve të viti të tretë bachelor përfaqësuar nga Alban Tufa, Enkeleda Bodini, Artjola Cani dhe studentët e vitit të parë në Shkenca Komunkimi, konkretisht Melsena Danaglli, Lirije Myftarago dhe Kushe Përgjegji. Tema e debatit ishte: "A funksionon shoqëria civile?". 

Të dyja grupet, me përgatitjen e tyre zhvilluan një debat konstruktiv duke sjellë shembuj nga sfera ligjore, politike, ekonomike, mediatike dhe ndërkombëtare. Shpresojmë që debate të tilla të kthehen në model dhe shembull përgjatë vazhdimësisë së klubit.